بسته شدن قم به روی مسافران
اجتماعی و حوادث

قم به روی مسافران بسته است

معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم با اعلام بسته شدن قم به روی مسافران و زائران، گفت: نمی‌توانیم از زائرین و مسافرین میزبانی کنیم.  یونس عالی پور اظهار داشت: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و شرایط ویژه‌ای که استان قم دارد، متأسفانه نمی‌توانیم از زائرین و مسافرین میزبانی کنیم. وی افزود: به همه هتل‌ها [...]