افشای اسناد مالی ترامپ
بین الملل

دیوان عالی آمریکا رسیدگی افشای اسناد مالی ترامپ  را آغاز کرد

دیوان عالی آمریکا رسیدگی به درخواست افشای اسناد مالی ترامپ  رییس جمهوری این کشور را آغاز کرد. دیوان عالی آمریکا بررسی مناقشه بر سر محرمانه ماندن یا نماندن سوابق «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا را آغاز کرده است. درخواست رسیدگی  به افشای اسناد مالی ترامپ ترامپ با متهم کردن اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به سیاسی کردن [...]