عرضه عمومی واکسن کرونا روسیه
پزشکی سلامت

واکسن کرونا روسیه برای واکسیناسیون عمومی عرضه شد

نخستین محموله از واکسن «اسپوتنیک V» روسیه برای مقابله با کرونا برای استفاده عمومی عرضه شده است. طبق بیاینه وزارت بهداشت این کشور، در آینده نزدیک محموله های واکسن را برای مناطق مختلف ارسال می‌کند. واکسن توسعه داده شده روسیه برای مقابله با همه گیری کرونا آزمایشات کیفی لازم را در آزمایشگاه‌های «Roszdravnadzor» (تنظیم کننده [...]