اشعار عاشورایی
فرهنگی و ادبی

معروف ترین اشعار عاشورایی / عاشورا در شعر ایران

یکی از تاثیرگذارترین رویدادها بر ادبیات این مرز و بوم، واقعه ی عاشورا و ماجرای کربلاست. در دوره های مختلف، شعرای بسیاری به نحوی از این واقعه در اشعار خود یاد کرده اند. در این مقاله معروف ترین اشعار عاشورایی را ذکر میکنیم. ادبیات کشورمان همواره با مضامین، مفاهیم و اتفاقات مختلف مذهبی، سیاسی، فرهنگی [...]