مصاحبه‌ی احمدی نژاد با رادیو فردا
به تازگی منتشر شده

فیلم و متن کامل مصاحبه‌ی احمدی نژاد با رادیو فردا

محمود احمدی نژاد رییس جمهور پیشین ایران با رادیو فردا گفت‌وگویی کرده و درباره حصر و حوادث سال ۸۸ و فیلترینگ در ایران و ... صحبت کرده است. فیلم کامل مصاحبه محمود احمدی نژاد با رادیو فردا را در ادامه ببینید. متن کامل مصاحبه احمدی نژاد با رادیو فردا آقای احمدی‌نژاد، شما به تازگی نامه‌ای [...]