کما دختر کوهدشتی ضربات پتک پدر
اجتماعی و حوادث

در حادثه ای تلخ دختر کوهدشتی با ضربات پتک پدر به کما رفت

دختر ۲۰ ساله کوهدشتی در سرنوشتی مشابه با رومینا اشرفی و ریحانه عامری با ضربات پتک پدرش به کما رفت. در این جنایت پدر که نتوانسته بود همسرش را به قتل برساند خودکشی کرد. در‌ سال جاری شاهد پرونده‌های زیادی بودیم که در آن دختران جوان قربانی خشونت پدر خانواده شدند؛ نام رومینا اشرفی و [...]