اعلام جنگ قبایل سوریه علیه آمریکا
بین الملل

اعلام جنگ قبایل سوریه علیه آمریکا | تأکید بر آزادی سوریه از اشغالگران آمریکایی

قبیله العکیدات، از قبایل بزرگ سوریه با تشکیل شورای نظامی، مقاومت خود را علیه اشغالگران آمریکایی رسماً اعلام و شبه‌نظامیان موسوم به نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) را به تجاوز علیه خطوط قرمز وطن و جامعه و چپاول منابع کشور متهم کرد. این اقدام اعلام جنگ قبایل سوریه علیه حضور نظامیان آمریکا تفسیر شده است. قبیله [...]