تهدید به انتشار اسکرین شات
خواندنی ها

مجازات تهدید به انتشار اسکرین شات | اسکرین شات سند محسوب می‌شود؟

در بعضی موارد دیده شده است که شخصی تهدید به انتشار اسکرین شات چت های خصوصی میکند و با این کار از طرف مقابل اخاذی میکند. باید بدانید در این مواقع شما میتوانید به جرم تهدید به انتشار اسکرین شات از او شکایت کنید. آیا اسکرین شات سند محسوب می‌شود؟ همه ما با اسکرین شات [...]