شکایت الیاس قالیباف از نجفی
اجتماعی و حوادث

شکایت الیاس قالیباف از محمد علی نجفی به اتهام افترا

حمیدرضا گودرزی درباره پرونده شکایت الیاس قالیباف از نجفی گفت: شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت موکلم را به اتهام افترا به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرده و درباره اتهامات دیگر موکلم  یعنی نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع حکم برائت صادر کرده است. حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت: موکلم در پرونده شکایت [...]