بازگشایی اماکن زیارتی
اجتماعی و حوادث

دستورالعمل بازگشایی اماکن زیارتی به ستاد ملی کرونا

دستورالعمل بازگشایی اماکن زیارتی به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال شد. مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه از تهیه دستورالعمل بهداشتی برای اماکن زیارتی خبر داد.  شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامتی مردم باعث شد تا درب امامزادگان و اعتاب مقدس چند وقتی بر روی زائران بسته شود. این تصمیمی بود که [...]