محسن تنابنده
فرهنگی و ادبی ورزشی

ورود محسن تنابنده به عرصه فوتبال

محسن تنابنده با حکم رئیس هیئت فوتبال منطقه آزاد کیش، مشاور امور فرهنگی این هیئت شد. محسن تابنده ، بازیگر نقش نقی معمولی در سریال پایتخت با حکم رئیس هیات فوتبال منطقه آزاد کیش، حکم مسئولیت گرفت. امیر عرب رئیس هیات فوتبال منطقه آزاد کیش در حکمی جالب‌توجه، محسن تنابنده را به عنوان مشاور فرهنگی [...]