انتخابات سراسری انگلیس
بین الملل

پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات سراسری انگلیس

با اعلام نتایج رسمی شمارش نیمی از آراء  انتخابات سراسری انگلیس ، حزب محافظه‌کار به رهبری «بوریس جاسون» نخست‌وزیر این کشور، توانست اکثریت قاطع پارلمان انگلیس را به دست بیاورد. به گزارش شبکه اسکای‌نیوز ، حزب جانسون با به دست آوردن سیصد و بیست و ششمین کرسی خود، حائز اکثریت پارلمان انگلیس در انتخابات سراسری [...]