واردات بدون انتقال ارز
اقتصاد

مخالفت تلویحی بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز+ توضیحات مهم

در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز بانک مرکزی توضیحات ضروری را مطرح کرد. در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحات ضروری زیر را اعلام کرد: مخالفت با واردات بدون انتقال ارز این بانک طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی [...]