توزیع انسولین‌های قلمی
سلامت

مشکلی برای توزیع انسولین‌های قلمی در کشور وجود ندارد

دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص توزیع انسولین‌های قلمی گفت: با تدابیر اندیشیده شده، می‌توان گفت کمبودی که در ماه‌های گذشته وجود داشت، دیگر حس نمی‌شود. محمد خلیلی در این باره گفت: داروخانه هایی که طی فراخوان داده شده، با موضوع  "داروخانه هایی که تمایل به توزیع انسولین‌های قلمی دارند" و بر اساس شرایطی که [...]