انفجار مخزن گاز منطقه عمومی پارچین
اجتماعی و حوادث

سخنگوی وزارت دفاع از انفجار مخزن گاز در منطقه عمومی پارچین خبر داد

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از شرق تهران، گفت که این صدا مربوط به انفجار یک مخزن گاز در منطقه عمومی پارچین بوده و این حادثه هیچ تلفاتی به همراه نداشته است. سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به شنیده شدن [...]