قالب های شعر فارسی
خواندنی ها فرهنگی و ادبی

آشنایی با رایج ترین قالب های شعر فارسی

منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصراع ها و نظام قافیه آرایی آن است. در ادامه با ما همراه باشید تا با انواع قالب های شعر فارسی آشنا شوید. به عنوان یک ایرانی تا چه اندازه با قالب های شعر فارسی آشنایی دارید؟ قالب شعر، شکل آرایش مصرع ها و نظام قافیه آرایی آن [...]