اوراق تسهیلات مسکن
اجتماعی و حوادث

کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن تا ۵۵ هزارتومان

در معاملات امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد اوراق تسهیلات مسکن متوسط قیمت هر برگه در بازه ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان در نوسان باشد. چند نماد محدود نیز تا ۵۴ هزار تومان در حال فروش هستند و تعدادی از نمادهای معاملاتی تسه هم به ۵۷ هزار تومان قیمت گذاری شده اند. همزمان با آغاز معاملات مسکن [...]