حسن عباسی ازاد شد
به تازگی منتشر شده

حسن عباسی آزاد شد

 پس از گذراندن هفت ماه حبس حسن عباسی ازاد شد به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی جعفری‌نژاد وکیل حسن عباسی اظهار کرد:با توجه به گذراندن یک‌سوم مجازات مقرر در دادنامه صادره، موکلم آزاد شده است.وی افزود: این آزادی براساس نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی است. حسن عباسی  به گذراندن ۷ ماه حبس محکوم شده [...]