طوفان کریستوبال
اجتماعی و حوادث

تصاویر طوفان کریستوبال از فضا

تصاویر توسط یک ماهواره و "کریس کسیدی"(Chris Cassidy) فضانورد ناسا که هم‌اکنون در ایستگاه فضایی بین‌المللی مستقر است، ثبت شده و نشان‌دهنده طوفان قدرتمند "کریستوبال" در منطقه " gulf coast" است که به سمت شمال و آمریکا در حال حرکت است. یک فضانوردان مستقر در "ایستگاه فضایی بین‌المللی"، تصاویری از طوفان گرمسیری "کریستوبال" ثبت کرد. [...]