پرواز ایرلاین‌ها بر فراز ایران
به تازگی منتشر شده

ادامه پرواز ایرلاین‌های منطقه بر فراز ایران

با وجود تغییر مسیر چند شرکت هواپیمایی بین المللی از زمان بالا گرفتن تنش بین ایران و آمریکا ، همچنان پرواز ایرلاین‌ها بر فراز ایران ادامه دارد و پرواز شرکت های خطوط هواپیمایی قطر، امارات و چند کشور دیگر حاشیه خلیج فارس به ایران برقرار است. به گزارش رویترز، مدیران و تحلیلگران صنعت هوانوردی می [...]