ضدعفونی بازار بزرگ تهران
به تازگی منتشر شده

آغاز ضدعفونی بازار بزرگ تهران

شهردار منطقه ۱۲ از آغاز ضدعفونی بازار بزرگ تهران در راستای کنترل شیوع کرونا ویروس خبر داد. علی محمد سعادتی، با اعلام خبر ضدعفونی کردن معابر بازار بزرگ تهران گفت: با همکاری سازمان آتش نشانی و تفاهم فی مابین مقرر شد که محدوده بازار تهران اعم از محدوده های پیاده و پرتردد ضدعفونی شود. وی [...]