ضوابط بازگشایی سینماها
اجتماعی و حوادث

بازگشایی سینماها داوطلبانه شد

در جلسه کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما، ضوابط بازگشایی سینماها با حضور نماینده انجمن سینماداران بررسی شد.  روابط عمومی سازمان سینمایی، در ششمین جلسه کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما، شرایط بازگشایی سینماها با حضور نماینده انجمن سینماداران را بررسی کرد. بررسی ضوابط بازگشایی سینماها در کارگروه بررسی در این جلسه ضمن بررسی شرایط [...]
ضوابط ۱۵ بندی برای بازگشایی سینماها
اجتماعی و حوادث

اعلام ضوابط ۱۵ بندی برای بازگشایی سینماها

دفتر نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی ضوابط ۱۵ بندی برای بازگشایی سینماها در سایت رسمی این سازمان منتشر کرده که قرار است ابتدای هفته آینده در جلسه‌ای با بررسی نهایی نظر کارشناسان این حوزه به جمع‌بندی برسد. این ضوابط با نظر تعدادی از کارشناسان سینما  و با بررسی و مقایسه پروتکل‌هایی که برای [...]