ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام مسکن
به تازگی منتشر شده

ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام مسکن  ۲۴۰ میلیونی

ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام مسکن. در جلسه ۱۲۸۵ شورای پول و اعتبار که ۴ دی ماه امسال و به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، تصمیمات جدیدی در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن اتخاذ شد. در جلسه ای که ریاست آن بر عهده عبدالناصر همتی بود، تصویب شد که تسهیلات خرید و ساخت [...]