احتمال برخورد سیارک به زمین
اجتماعی و حوادث

در سوم مرداد احتمال برخورد “سیارک ND۲۰۲۰ ” با زمین وجود دارد

سازمان ناسا اعلام کرده سوم مرداد ماه، یک سیارک خطرناک از کنار زمین عبور می‌کند؛ احتمال برخورد این سیارک با زمین  وجود دارد؛ اگر با زمین برخورد کند، خسارت زیادی به همراه دارد. ناسا اعلام کرده سوم مرداد ماه، یک سیارک خطرناک از کنار زمین عبور می‌کند؛ احتمال برخورد این سیارکND۲۰۲۰ به زمین وجود دارد. [...]