بازی امروز استقلال و پرسپولیس
ورزشی

جزئیات برگزاری بازی امروز استقلال و پرسپولیس | احتمال حضور دانشگر در ترکیب استقلال

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران اظهار کرد: براساس دستورالعمل ستاد مركزی كرونا بازی امروز استقلال و پرسپولیس بدون تماشاگر برگزار می شود. حمیدرضا گودرزی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران درباره تمهیدات بازی امروز استقلال و پرسپولیس تشریح کرد: براساس دستورالعمل ستاد مرکزی کرونا بازی امروز استقلال_ پرسپولیس بدون تماشاگر برگزار می شود. گودرزی [...]