نمایشگاه کتاب 99
فرهنگی و ادبی

نمایشگاه کتاب ۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نمی شود

پس از کش و قوس های فراوان، پرونده نمایشگاه کتاب ۹۹ هم بسته شد تا این رویداد در سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشود. چند هفته‌ پیش، وزارت ارشاد طرح برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در ماههای مرداد‌، شهریور و مهر را به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کرد. با توجه به [...]