مهلت ثبت نام واحد‌های گردشگری دریافت وام
اجتماعی و حوادث

تمدید مهلت ثبت نام واحد‌های گردشگری برای دریافت وام

دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعلام کرد: مهلت ثبت‌نام واحدهای گردشگری برای دریافت وام کسب و کارهای آسیب‌دیده از ویروس کرونا، در سامانه «کارا» تا پایان تیرماه تمدید شد. دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعلام کرد: مهلت ثبت‌نام واحدهای گردشگری برای دریافت وام [...]