گیاه بن سرخ
پزشکی سلامت

این گیاه ایرانی ضد سرطان سینه است

محققان دانشگاه خوارزمی با انجام طرحی پژوهشی دریافتند که استفاده از عصاره گیاه «بن سرخ» باعث از بین رفتن سلول های سرطانی می‌شود. آنها در این پژوهش بر روی سرطان سینه کار کردند. بن سرخ با نام های دیگر«پیاز یزدی» ، « لپو» و «سوره بنه» گیاهی است شبیه به تره که در كوه ها [...]