سقوط بهمن در محور کرج چالوس
به تازگی منتشر شده

سقوط بهمن در محور کرج _ چالوس

گودرز محمودی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز در کرج در مورد حادثه سقوط بهمن در محور کرج ـ چالوس اظهار داشت: در محور کرج ـ چالوس امروز سقوط بهمن ‌داشتیم و همچنین از شب گذشته تا صبح امروز چندین مورد ریزش سنگ در محور کرج _ چالوس گزارش شده است. مدیرکل [...]