کتاب مدیریت مالی
فرهنگی و ادبی

۵ کتاب معجزه گر در مدیریت مالی

سه شنبه هر هفته، در مجله خبری دخالت مجموعه ای از بهترین کتابهای حوزه های مختلف را به شما معرفی می کنیم، در این مقاله میخواهیم بهترین کتاب های دنیا در زمینه مدیریت مالی را معرفی کنیم. این روزها دغدغه مالی، اولین چیزی است که فکر ما ایرانی ها را درگیر کرده است. تداوم سالها [...]