علی زندوکیلی
فرهنگی و ادبی

ویدیو جنجالی علی زندوکیلی که مجبور به حذف آن شد

علی زندوکیلی که از خوانندگان مشهور است، با حضور در یک دهکده حیوانات با یک بچه شیر عکس سلفی گرفت و این ویدیو را در فضای مجازی منتشر کرد که موجب اعتراض‌های بسیاری شد. علی زندوکیلی ویدیویی درآغوش کشیدن بچه شیر را منتشر کرد که مورد اعتراض بسیاری از سوی مخاطبانش قرار گرفت. در نهایت [...]