انتقال کرونا از طریق دود سیگار
سلامت

آیا کرونا از دود سیگار افراد مبتلا به سایرین منتقل می‌شود؟

محققان موسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌گویند: از آنجا که سیگار و قلیان، تعداد زیادی ذرات معلق در هوا تولید می‌کنند، ممکن است در صورت مبتلا بودن فرد مصرف کننده، ویروس در هوا منتشر شود و در نتیجه انتقال کرونا از طریق دود سیگار و قلیان به اطرافیان ممکن [...]