دوربین حرارتی برای جلوگیری از کرونا
پزشکی

نصب دوربین حرارتی برای جلوگیری از کرونا در مبادی ورودی کشور

سازمان بازرسی کل کشور از نصب دوربین حرارتی در برخی مبادی ورودی کشور برای جلوگیری از کرونا خبر داد. سازمان بازرسی کل کشور خبر داد که تعدادی دوربین حرارتی با دقت بسیار بالا در برخی از مبادی ورودی کشور از جمله فرودگاه امام خمینی (ره) نصب شده است که دمای بدن مسافران ورودی را اندازه‌گیری [...]