لغو اردوی راهیان‌نور
اجتماعی و حوادث

اردوی راهیان‌نور تا اطلاع ثانوی لغو شد

 رسول اکبری، به‌علت لغو اردوی راهیان‌نور در استان زنجان اشاره و اظهار کرد: علت لغو اردوی راهیان‌نور در استان زنجان، به علت وجود بیماری کرونا در کشور و همچنین مقابله با این بیماری و پیشگیری از شیوع آن اعمال شده است. وی با بیان اینکه به منظور حفظ سلامتی زائران راهیان‌نور و برای پیشگیری از [...]