موشک های کروز
اجتماعی و حوادث

نسل جدید موشک های کروز دریایی برد بلند و کوتاه با موفقیت شلیک شد

نیروی دریایی ارتش در تمرین رزم سطحی «شهدای دریادل رمضان» صبح امروز موشک های کروز دریایی برد کوتاه و برد بلند تولید وزارت دفاع را در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان با موفقیت شلیک کرد. نیروی دریایی ارتش در تمرین رزم سطحی «شهدای دریادل رمضان» صبح امروز موشک های کروز دریایی برد کوتاه [...]