جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال
ورزشی

جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال | ایران هشتم جهان و اول آسیا

فدراسیون جهانی والیبال جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال امروز اعلام کرد و براساس آن تیم ملی ایران در رده هشتم است و عنوان بهترین تیم آسیایی را به خود اختصاص داد. فدراسیون جهانی والیبال جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال امروز اعلام کرد و براساس آن تیم ملی ایران در رده هشتم است و عنوان بهترین [...]