رومینا اشرفی
به تازگی منتشر شده

اشد مجازات برای پدر رومینا اشرفی | حکم قوه قضائیه

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه: برخی از افرادی هم که یک روزی درباره عدم قصاص حرف می‌زدند و مطلب می‌نوشتند امروز داعیه دار قصاص پدر رومینا اشرفی شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران توضیحاتی درباره حادثه‌ تکان‌دهنده رومینا اشرفی دختر نوجوان ۱۴ ساله تالشی که به دست پدرش به قتل رسید [...]