شلیک دو راکت از نوار غزه
بین الملل

شلیک دو راکت از نوار غزه به سوی شهرک های اسرائیلی

منابع فلسطینی از شلیک دو راکت از نوار غزه به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین و شنیده شدن صدای انفجار در اطراف آن‌ها خبر دادند. منابع فلسطینی از شلیک دو راکت از نوار غزه به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین و شنیده شدن صدای انفجار در اطراف آن‌ها خبر دادند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز از به صدا [...]