اجتماعی و حوادث

واکنش پلیس به دستگیری پسر پارکورکار

فرمانده انتظامی پایتخت درباره دستگیری پسر پارکورکار اینستاگرام گفت: این فرد از سوی پلیس فتای پایتخت دستگیر شده است. سردار رحیمی درباره جزئیات دستگیری "پارکورکار" اینستاگرامی و اینکه آیا او از سوی پلیس دستگیر شده یا سایر نهادها اظهار کرد: این فرد از سوی پلیس فتای پایتخت دستگیر شده است. توضیحات پلیس درباره دستگیری پسر [...]