نحوه صحیح سوخت‌گیری با کارت هوشمند
به تازگی منتشر شده

توضیحات شرکت ملی فرآورده‌های نفتی درباره نحوه صحیح سوخت‌گیری با کارت هوشمند

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه هنگام سوخت‌گیری خودرو نیازی به انجام محاسبات عددی نیست و تنها براساس گنجایش باک خودرو و مقدار سوخت مورد نیاز تا سقف ۶۰ لیتر عملیات سوخت‌گیری انجام‌پذیر است، درباره نحوه صحیح سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت شخصی توضیحاتی را ارائه داد. طی روز‌های اخیر شایعه‌ای [...]