بررسی اتهامات 9 متهم اقتصادی
سیاست

بررسی اتهامات ۹ متهم اقتصادی همچنان ادامه دارد

لحظاتی پیش سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹ متهم اقتصادی آغاز شد. این اتهامات که مبنی بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور است، در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد. بررسی جلسات گذشته دادگاه ۹ متهم اقتصادی در روز ۲۶ شهریور ماه، اولین جلسه دادگاه ۹ […]