معاون فرهنگی و اجتماعی بهره برداری مترو تهران بیان کرد: تیم‌های اخذ تست سریع از روز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ تا سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ از ساعت ۹ تا ۱۳ در ایستگاه مترو مستقر هستند تا به صورت رایگان از مردم تست سریع کرونا بگیرند.