دامپزشکی کشور که پیش از این هم با توجه به تجربه مرگ مشکوک پرندگان میانکاله در سال ۹۸ احتمال بیماری بوتولیسم را برای دومین سال مطرح کرده بود، در اطلاعیه‌ای که امروز سه‌شنبه منتشر کرد، کارهای انجام شده برای رسیدن به این نتیجه قطعی را تشریح و بوتولیسم را  عامل مرگ و میرر پرندگان میانکاله اعلام کرد است. بر اساس این اطلاعیه، طبق طرح اقدام سازمان دامپزشکی کشور که در برگیرنده مراحل ۱۳ گانه بوده است، به شرح ذیل است؛