مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی
اجتماعی و حوادث

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تمدید شد

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی به مدت ۲ماه تمدید شده است و این مودیان تا ۳۱شهریورماه فرصت دارند عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را ارائه کنند و مالیات را پرداخت کنند. محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) تا پایان مردادماه و اشخاص [...]