امام جمعه مشهد
به تازگی منتشر شده سیاست

امام جمعه مشهد: رحلت پیامبر در ظاهر شهادت نبود اما جانگدازترین مصائب اسلام رخ داد

امام جمعه مشهد : در جامعه انقلابی تقوای دینی و سیاسی در جامعه مهم است. مقتضای تقوای دینی و سیاسی این است که هر تهدید سیاسی نسبت به سیره پیامبر داریم آنرا با نظر خود تطبیق نکنیم بلکه واقعیت را تحلیل کنیم. این اشتباه است که بگوییم صبر امام رضا(ع) در جریان مامون صلح با […]