دلایل حادثه شناور کنارک
سیاست

روحانی: دلایل حادثه شناور کنارک برای مردم بیان شود | حکومت کاخ سفید بدترین حکومت آمریکاست

رییس دولت تدبیر و امید اعلام کرد دلایل حادثه شناور کنارک در آینده روشن و پس از مشخص شدن، برای مردم بیان می‌شود. رییس جمهوری گفت: مردم شب نوزدهم رمضان؛ تمدن فرهنگ اسلامی و ایرانی را نشان دادند اگر چه حضور نداشتند اما جان و دل مردم در اماکن مقدس بود عظمت جایگاه امیرمومنان در [...]