ویروس کرونا از گوش منتقل نمی‌شود
به تازگی منتشر شده

ویروس کرونا از طریق گوش منتقل نمی‌شود | آیا گیاهان و آب کرونا را انتقال می‌دهند؟

مطالعات دانشمندان سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که ویروس کرونا از طریق گوش انسان منتقل نمی‌شود. همچنین ویروس کرونا از طریق آب و گیاهان منتقل نمی‌شود. حمید سوری اپیدمیولوژیست، اظهار کرد: در حال حاضر براساس آخرین تحقیقات و مطالعات انجام گرفته توسط دانشمندان سازمان جهانی بهداشت ویروس کرونا از طریق گوش وارد بدن انسان نمی [...]