کاهش تولید نفت عربستان
اقتصاد

کاهش تولید نفت عربستان در  در ماه سپتامبر

  طبق اعلام سازمان اپک ،نفر عربستان در ماه گذشته دچار افت  یک میلیون ۲۸۰ هزار بشکه ای شده است.  وبه هشت میلیون و ۵۶۴ هزار بشکه رسید.گفتنی است بدنبال حمله روز ۲۳ شهریور به تاسیسات نفتی عربستان، مقامات ریاض اعلام کردند که این حمله باعث شد تولید روزانه نفت سعودی ۵.۷ میلیون بشکه کاهش […]