دریافت و پرداخت پول
اجتماعی و حوادث

دریافت و پرداخت پول در بانک ها ممنوع شد

بانک مرکزی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا در بخشنامه‌ای به بانک‌ها دریافت و پرداخت پول را ممنوع کرد. در بخشنامه بانک مرکزی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا به بانک ها آمده است: ۱)پرداخت و دریافت هرگونه وجه نقد اعم از اسکناس، ایران چک و مسکوک در شعب بانک ها ممنوع می باشد. ۲)در [...]