توقف عملیات جستجو مفقودین بهبهان
اجتماعی و حوادث

عملیات جستجو برای نجات مفقودین شناور بهبهان متوقف شد

مدیر کل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از توقف عملیات جستجو مفقودین بهبهان خبر داد و گفت: امید چندانی برای زنده ماندن آنها وجود ندارد و با وجود اینکه ۹ روز جستجو را ادامه دادیم، همچنان منتظر اخباری هستیم که در صورت دریافت آن، عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. مدیر کل [...]